Bodin har nylig utviklet, og er i ferd med å lansere, et retro "sideflytt" dataspill som kalles Spacelair. Der er ingen vold eller urealistiske farer som de fleste andre dataspill har.

Bodin ledet også utviklingen av det DnV GL typegodkjente kontrollsystemet for maritim brannslukking "TUROcontrol".